OSA II: Tehyläinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa henkilöstön asemaan ja liikkeenluovutukseen liittyviä asioita on aloitettu työstämään maakunnissa.  Ammattiyhdistystoiminnan kautta meillä tehyläisillä ja muilla järjestäytyneillä työntekijöillä on mahdollisuus olla mukana kun meitä koskevia asioita valmistellaan ja päätetään. Me tehyläiset valitsemme liittomme sääntöjen mukaisesti tehyläisiä tekemään työtä yhteisten asioiden eteen mm. noihin sote – ja maakuntatyöryhmiin. Näitä valintoja tekevät ammattiosastotoimijat.

Meidän alueellamme täällä Pohjois-Pohjanmaalla sote koskettaa noin 17 500 työntekijää, joista soteammattilaisia on n. 16 000 – ei mikään pieni porukka. Meitä Tehyläisiä tästä väestä on paljon mutta tarvitsemme tässä muutoksessa kaikkia henkilöstöjärjestöjä jäsenineen puhaltamaan yhteen hiileen. Henkilöstöjärjestöjen yhteistyössä on voima, kun näin isoa muutosta tehdään ja halutaan saada paras mahdollinen tulos henkilöstönkin asema huomioon ottaen.

Mikä meitä huolettaa tässä muutoksessa? Miten tehyläinen aktiivitoimija ja Tehy järjestönä voi huolenaiheisiin vastata? Mitä jäsenmaksulla saa? Me aktiivitoimijat olemme omistautuneet työajalla ja sen ulkopuolellakin viemään asioita eteenpäin jäsenkuntamme eduksi. Tukena meillä on tässä maassa liittomme aluetoimistoverkosto ja Tehyn keskustoimisto, joista toimintaa tuetaan kentälle asiantuntijoiden ja lakimiesten avulla. Vapaaehtoisverkosto on meillä Tehyssä merkittävä ja tässä verkostossa on monen eri ammattiryhmän edustajia sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Muutos ja siinä mukana pysymisessä tarvitaan kuitenkin meitä kaikkia.  Aina voi lähteä vaikka vain ”vähän” mukaan toimintaan toimimalla yhdyshenkilönä työpaikalla ihan vaikka vain siksi, että saa postia ajankohtaisista asioista. Voit turvata oman työpaikkasi tehyläisten tiedonsaantia, jos ihan kaikkia ei yksikössä kiinnosta miltä tulevaisuus näyttää ja miten siihen voi vaikuttaa. Ei kaikkia kiinnosta ja sekin on valinta.

Voit myös alkaa valtuustovaaliehdokkaaksi. Et tarvitse ehdokkuuteen pitkää toimijakokemusuraa – riittää se, että on tehyläinen ja kiinnostunut päätöksenteosta yhteisten asioiden eteen. Tuoretta näkemystä tarvitaan konkareiden joukkoon ja tarvitaan myös tuoretta näkemystä eri sote-ammattiryhmiltä.

Nyt tarvitaan yhdessä tekemistä – yhteen hiileen puhaltamista. Sitä tarvitaan työpaikoilla niin arjessa kuin sosiaali-ja terveydenhuollon uudistusta tehtäessä alueilla. Eräässä sanomalehti Kalevan pääkirjoituksessa avattiin tätä yhteen hiileen puhaltamista ansiokkaasti. Kivikauden ihminen tarvitsi toinen toistaan jotta elämä olisi turvattu – jokaista yhteisön jäsentä tarvittiin pitämään tuli nuotiossa palamassa – jokainen yhteisön jäsen osaltaan piti yllä hiilen hehkua puhaltamalla siihen omalla vuorollaan. Tulen olemassa olo oli turva ja edellytys elämälle.

Mitä se yhteen hiileen puhaltaminen on tässä soten tekemisessä ja tehyläisyydessä? Tähän mennessä uudistusprosessissa on ollut havaittavissa monella eri osa-alueella vastakkainasettelua: keskuspaikkakunnat vastaan maakunnan harvempaan asuttu alue, köyden vetoa pienempien kuntien ja isompien kuntayhtymäorganisaatioiden välillä – perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito vastakkainasettelu kysymyksenkin äärellä ollaan toimintavavoissa ja käytännöissä. Vastakkainasettelua on myös sosiaalipuolen ja terveydenhuollon kesken; onko sosiaalipuoli jäämässä terveydenhuollon jalkoihin asioiden eteenpäin viemisessä ja esilläolossa? Näihin kaikkiin vastakkainasettelua aiheuttaviin kysymyksiin liittyy ennakkoluuloja ja pelkoja jyrätyksi tulemisesta, pelkoa siitä ettei tule kuulluksi. Pelätään palveluiden keskittymistä ja sitä myöden työpaikkojen katoamista omalta asuinseudulta.

Miksi epäluuloa on ilmassa? Pelkästään lainsäädäntövalmistelu on tuonut esille sen, että perusturvaorganisaatiot ovat kovimman myllerryksen kohteena soten ensimmäisinä vuosina. Nykyinen olemassa olo omassa turvallisen tuntuisessa työpaikassa ja sen työpaikan koko olemassa olo on uhattuna jos valinnanvapauslainsäädäntö etenee suunnitellusti.  Arki muuttuu enemmän perusturvaorganisaatioissa työskentelevien osalta kuin erikoissairaanhoidossa – näin on nähty käyvän jo pidempään käynnissä olleiden sote-kuntayhtymien muutoksessa.

Miten näistä epäluuloista ja peloista päästään yli? Miten saadaan se nuotion hiili pysymään hehkuvana eli turvataan meidän kaikkien olemassaolo tässä muutoksessa? Miten me yhdessä ratkaisemme nämä vastakkainasettelun kysymykset?  Pelkoa hälvennetään vain tiedolla ja yhteisellä tekemisellä. Tehdään edunvalvontatyötä yhdessä – edunvalvontaa varten olemme järjestönä olemassa. Kuunnellaan aidosti toisiamme, tehyläistenkin kesken – jokainen meistä on asiantuntija ja osaaja omalla tontillaan ja tuntee omat olosuhteensa parhaiten.

Ollaan myös oikeasti avoimia ottamaan vastaan erilaisuutta, eri mielipiteitä – arvostetaan tehyläistä osaamista jota löytyy ihan joka kolkalta sitä omaa maakuntaa ja kaikista tehyläisistä ammattiosastoista. Minkä tahansa työryhmän tehyläisenä jäsenenä meillä on velvollisuus aitoon vuorovaikutukseen työryhmissämme, mutta myös tehyläisinä toimijoina keskenämme ja työpaikoillamme. Aito vuorovaikutus on keino päästä yhdessä ongelmanratkaisuun ja tekemään tulevaisuutta tästä vastakkainasetteluvaiheesta.

Nina Pulkkinen