Tehyn valtuuston tärkeimmät tehtävät

Tehyn valtuustossa 1.12.2016 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan Tehyn järjestäytymiskokouksessa 13.-15.11.2017 valitaan 83 jäseninen Tehyn valtuusto. Järjestäytymiskokouksen osallistujat äänestetään Tehyn valtuustovaalissa 11.-28.9.2017. Tehyn valtuusto täydentyy järjestäytymiskokouksen jälkeen, jos Tehyn puheenjohtajistoon (3 henkilöä) tai hallitukseen (12 henkilöä) valitaan henkilöitä kokousedustajista.

Järjestäytymiskokouksessa valitaan myös mm. valtuuston puheenjohtajisto sekä hallituksen varajäsenet.
Järjestäytymiskokouksessa arvioidaan Tehyn hallituksen laatiman kertomuksen perusteella laadittujen toimintatavoitteiden saavuttamista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta kuluneen valtuustokauden aikana. Lisäksi päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta.
Järjestäytymiskokouksessa vahvistetaan liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet seuraavaksi neljäksi vuodeksi eli valtuustokaudeksi.

Valtuuston varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Valtuuston 1- päiväinen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja kaksipäiväinen syyskokous marras-joulukuussa. Valtuuston kevätkokouksessa arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja taloutta toiminnan näkökulmasta. Lisäksi käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Valtuuston syyskokouksessa asetetaan tavoitteet tulevalle toimintavuodelle ja määrätään ammattiosaston jäsenten liittomaksun suuruudesta. Lisäksi vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio perusteluineen.

Valtuuston ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos valtuusto, hallitus tai 1/5 valtuuston jäsenistä katsoo sen aiheelliseksi. Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään myös, jos 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräisiä valtuuston kokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa esimerkiksi työehtosopimusten hyväksymiseksi, jos asian käsittely ei voi odottaa varsinaisen kokouksen ajankohtaa.

Valtuustoryhmien kokoukset pidetään pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä iltana. Näin saadaan varsinaisen kokouksen kulkua jouhevammaksi. Lisäksi valtuustotyöskentelyyn kuuluu kauden aikana yhteistyö eri valtuustoryhmien kanssa. Valtuustoryhmien kokouksia pidetään tarvittaessa myös valtuuston kokouspäivinä, jos asioiden käsittely sitä vaatii. Valtuustossa ja omassa valtuustoryhmässä on mahdollisuus tutustua hienoihin Tehyläisiin ympäri Suomen.

Valtuusto on Tehyn korkein päättävä elin. Se on näköalapaikka vaikuttaa Tehyn toimintaan. Tule mukaan!

Riitta Korpihalla
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tehy ry