Työelämän kehittäminen

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on nostettu työn tuottavuuden nostaminen. Keinoina tarjotaan mm. enemmän työtunteja, vähemmän palkkaa ja työntekijän parempaa fyysistä kuntoa.

Työpahoinvoinnin menetykset Suomessa ovat mittavia. Työterveyslaitoksen mukaan v. 2012 sairauspoissaolot olivat noin 7 miljardia euroa. Sairauspoissaoloista arvioidaan vähintään kolmanneksen johtuvan organisaation toiminnasta (työilmapiiri, työhyvinvointi, esimiestyö ). Ennenaikaisen eläköitymisen kustannukset olivat noin 18 miljardia. Työtapaturmien hintalappu oli noin 2 miljardia euroa. Työntekijä tulee töihin sairaana tai muuten huonokuntoisena. Toisin sanoen hän on paikalla, mutta työteho jää heikoksi. Edellä kuvattu presenteismi maksaa noin 7 miljardia vuodessa. Lisäksi menetyksenä on terveyden- ja sairaanhoitokulut, noin 7 miljardia euroa. Työpahoinvointi maksaa vuositasolla huikeat noin 41 miljardia euroa Työterveyslaitoksen selvitysten mukaan.

Suomessa on jäänyt vähälle huomiolle henkilöstölähtöinen laadun ja tuottavuuden kehittäminen työpaikoilla. Työyhteisön henkilöstölähtöisellä kehittämisellä saadaan aikaan merkittäviä eurovaikutuksia. Suomessa tulee pyrkiä laaja-alaiseen tuottavuuden ja vaikuttavuuden tarkasteluun, jossa yhtenä tärkeänä on henkilöstö ja sen osaaminen sekä sitoutumisen hyödyntäminen. Henkilöstön sitoutuminen saadaan aikaan, kun edetään alhaalta ylös eikä ylhäältä alas. Yhtä tärkeää on aito vuoropuhelu ja keskustelukulttuuri.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kehittämistä saa tehdä vain johto ja esimiehet. Kun yhteiskunta haluaa erityisesti julkisiin palveluihin tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä kustannusten kasvun hillintää, pitää henkilöstö saada aktiivisesti mukaan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tunnuspiirteitä ovat muun muassa mielipiteiden kuunteleminen, osallistaminen, innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus, luottamus, ammattitaidon vahvistaminen, avoin tiedottaminen ja kunnioitus.

Keskitytään kehittämään työelämää,

Anneli Näppä
Varapääluottamusmies, sairaanhoitaja
Tehy ry:n hallituksen jäsen