Tehyn rooli sotessa ja muutoksessa

Yksi Tehyn tärkeimmistä tehtävistä sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksessa ja monissa muissakin muutoksissa työpaikoilla on se, että Tehy luo ja tuo meille jäsenille turvaa työelämässä.

Edunvalvontajärjestönä Tehyn asiantuntijat ja lakimiehet seuraavat aktiivisesti lainsäädännön valmistelua ja asioita, joilla on vaikutus meidän arkeemme. Tämä työ ei välttämättä näy suoraan meidän jäsenistöllemme. Meidän kaikkien kannalta on kuitenkin tärkeää, että meillä on analysoitua ja perusteltua tietoa käytettävissä maakunnissa neuvotteluissa ja kaikessa vaikuttamistyössä, mitä lainsäädännön myötä meille eteen tulee.

Jäsenistöämme huolettaa monet asiat tässä myllerryksessä; eläkeasiat, työsuhteen ehtojen muuttuminen, työssäkäyntialueiden laajuus tulevassa sotessa sekä mahdolliset työnkuva muutokset. Monet pohtivat myös, onko oma työpaikka enää soten suunnittelukartoilla? Monen edunvalvontatyötä tekevän huolena on myös työnantajamuutosten myötä edunvalvontatyön pirstaloituminen ja riittävä luottamusmiesten määrä tulevaisuudessa. Näitä asioita koskevissa väännöissä on meillä oltava asiansa osaavat neuvottelijat, niin Tehyn työntekijöissä kuin meissä aktiivitoimijoissakin – valtakunnan tasolla ja paikallisesti.

Tehyssä tulee varmistaa tiedonkulku jäsenistölle monen eri kanavan kautta, siitä mitä valtakunnallisesti on sovittu. Aluetoimistojen ja eri maakuntien Tehy-aktiivien tulee huolehtia oma osuutensa tiedottamisesta alueillaan. Tärkeä osa tiedottamista on järjestää maakunnan koko toiminta-alueella, usealla paikkakunnalla, jäseniltoja. Tehyn on tuettava ammattiosastoja taloudellisesti muutoksessa; esim. pitkien etäisyyksien alueilla tarvitaan resursseja lisää kuljetuskustannuksiin, jotta osallistuminen on aidosti mahdollista jäseniltoihin ja työryhmätyöskentelyihin. Tehdään yhteistyötä ammattiosastojen kesken jäseniltojen järjestelyissä. Verkostoidutaan jo nyt niiden ammattilaisten kesken jotka tulevat sitä arjen työtäkin tekemään tulevaisuudessa yhdessä jossain muodossa.

Tarvitsemme lisää liikkeenluovutuslainsäädännön ja neuvottelutaidon osaamista edunvalvontatyötä tekeville. Yksityissektorin Tehyläisissä on myös meidän voimavaramme. Heillä on jo vuosien kokemus siitä miten liikkeenluovutuksia on hoidettu ja mitä haasteita yksityisen palveluntuottajan kanssa on muutoksissa. Soten aikataulujen siirryttyä vuodella eteenpäin on kuntakentällä käynnistynyt sellainen osa-ja kokonaisulkoistuksien myllerrys, että monella luottamusmiehellä on kädet täynnä työtä yhteistoimintaneuvottelujen pyörteessä.

Tehyn aluetoimistojen kautta tarvitaan ja saadaan apua alueellisille toimijoille ja yksittäisille jäsenille. Aluetoimiston järjestöasiantuntijoiden työ ja verkosto ovat liittomme toiminnassa vahvuus ja mahdollistaa Tehyn tuen ammattiosastoille suoraan eri puolille Suomea. Muistetaan vain sitä myös hyödyntää.

Määräaikaisten työntekijöiden asema ja tulevaisuus on nyt pidettävä meillä Tehyssä esillä. Sote-uudistuksen realisoituessa jäsenistölle paremmin, epävarmuus omasta työsuhteesta ja sen jatkosta lisää myös määräaikaisten työsuhteiden ketjutusten ja perusteiden selvittelyä. Meneillään olevat säästötoimenpiteet, osa-ja kokonaisulkoistukset ja muut toimintojen muutokset lisäävät myös osaltaan epävarmuutta työsuhteiden jatkosta.

Meidän on huolehdittava Tehyssä siitä, että ammattiosastotoiminta on lähellä jäsentä työpaikalla – jäsenhuolto, yhteishenki ja yhdessä tekeminen. Tehyläisyyden hengen nostamista, ylläpitämistä ja levittämistä me tarvitsemme, jotta järjestäytymisaste pysyy hyvänä ja Tehyläisten jäsenmäärä työpaikoilla kasvaa. Näin voimme olla myös vaikuttamassa asioihimme paremmin.

Miten sinä voit olla mukana osaltasi poistamassa epävarmuutta työelämän arjesta?

  • Hanki tietoa – osallistu maakuntasi ja/tai paikkakuntasi sote-tilaisuuksiin kuuntelemaan ja keskustelemaan missä nyt mennään, osallistu jäseniltoihin.
  • Selvitytä työsuhteesi määräaikaisuuteen liittyvät perusteet ja mahdollinen ketjutus hyvissä ajoin ennen muutoksien käynnistymistä.
  • Tehy-aktiivit – verkostoitukaa ja tehkää yhteistyötä, osallistukaa koulutuksiin ja neuvottelupäiville
  • Ammattiosastotoimijat – hyödyntäkää oman alueen Tehyn aluetoimistoa tekemisessänne.
  • Henkilöstöllä on oikeus vaatia työpaikkansa yhteistoimintaelimissä asioiden käsittelyä; tietoa missä mennään erilaisissa muutostilanteissa – kysy jos et suoraa tietoa saa.
  • Asian ytimeen pääsee alkamalla Tehy-aktiiviksi; organisaatioissa on käynnissä tai tulossa luottamusmiesvaalit ja työsuojeluvaalit. Nyt myös parhaillaan Tehyn valtuustovaalit – muista äänestää.
  • Tehyläinen luottamusmies ja aktiivitoimija, ole läsnä jäsenten arjessa ja kuuntele huolia ja hälvennä epätietoisuutta tiedottamalla

Meillä on suuria epävarmuustekijöitä tulevaisuudessa – tälle emme voi mitään. Meillä Tehyläisillä on kuitenkin se etu, että me olemme jo monilla alueilla aktiivisesti mukana tekemässä tätä muutosta emmekä vain odottelemassa.

Nina Pulkkinen