Tehyläinen perushoitaja

Lukiossa ollessani havahduin yhtäkkiä ajatukseen, että minusta tulee isona hoitaja. Heti lukion jälkeen pääsin hoitoapulaiseksi terveyskeskukseen. Työskentelin miltei vuoden hoitoapulaisena, ennen kuin pääsin terveydenhuolto-oppilaitokseen opiskelemaan perushoitajaksi. Koulutus oli todella monipuolinen, päivät olivat pitkiä ja kaikki tapahtui ns. lähiopetuksena. Harjoitteluja oli terveyskeskuksessa, kotihoidossa ja pakollisista työharjoitteluista kaksi olivat erikoissairaanhoidossa, sisätautien ja kirurgian vuodeosastoilla.

Valmistumiseni jälkeen pääsin tuttuun terveyskeskukseen töihin. Siellä sain todella monipuolista oppia vuodeosastoilla. Muutaman vuoden päästä minulle tarjottiin mahdollisuutta mennä päivystyspoliklinikalle ja lääkärinvastaanotolle töihin. Siellä monipuolinen itsensä kehittäminen työssä jatkui. Muutto pääkaupunkiseudulle vei minut aluksi terveyskeskussairaalan vuodeosastolle ja sieltä kehitysvammaisten pariin. Nykyään toimin HUS:ssa erikoissairaanhoidossa, jossa saan edelleen toimia vuodeosastolla ja lääkärinvastaanotolla. Polikliininen työ lääkärin työparina tuo työhön rikkautta ja vaihtelua. Osastolla, jossa työskentelen, hoidetaan mm. vaativia syöpäleikkauksia läpikäyneitä potilaita. Meillä on töissä useita lähi- ja perushoitajia, joilla on erittäin laaja toimenkuva. Saamme käyttää osaamistamme ja meitä tuetaan ja kannustetaan siinä.

Aika on kulunut mielenkiintoisen työn parissa kuin siivillä, valmistumisestani on kohta 30 vuotta. Jossain vaiheessa mietin lähtemistä opiskelemaan sairaanhoitajaksi, mutta totesin ja totean edelleen olevani tyytyväinen ja ylpeä perushoitajana. Olen saanut hoitaa lapsia, aikuisia ja vanhuksia, terveitä, sairaita ja kuolevia, enkä ole koskaan katunut alavalintaani.

Tehy ja tehyläisyys ovat vieneet minut mennessään. Toimiminen Tehyn ammattiosastossa on avartanut tietämystäni. Pääsen vaikuttamaan paikalliseen toimintaan ja voin jakaa tietoa työyhteisössäni. Kiinnostus vain kasvaa ja minut on juuri nimetty työpaikkani luottamusmieheksi. SITKE-ryhmään lähdin mukaan entisen työkaverin houkuttamana ja nyt me SITKE-ryhmässä valmistaudumme täydellä tohinalla seuraaviin Tehyn valtuustovaaleihin. Meillä on halu päästä vaikuttamaan mm. kaikkia koskeviin työolo- ja palkkausasioihin, edistää tasa-arvoa työelämässä sekä vahvistaa neuvotteluasemaa ja edunvalvontaa yhteistyössä.

Meitä Tehyläisiä lähi- ja perushoitajia on joka viides Tehyläisistä. Meillä jokaisella ammattitaitoisella lähi- ja perushoitajalla on oma paikkamme työelämässä ja Tehyssä.

Tuu mukaan – kom med!

Marja Perkkiö

Perushoitaja
Tehyläinen luottamusmies
Helsinki