Tehyläinen fysioterapeutti

Kehitä innostus työtäsi kohtaan huippuunsa, niin työsi kehittyy huippuunsa.

Norman Vincent Peale

Näissä sanoissa on viisas kaikupohja omaan työhöni ja työuraani. Työskentelen kotihoidon fysioterapeuttina, ammattiosastomme pääluottamusmiehenä ja ergonomiakouluttajana. Olen työurallani ollut siitä onnellisessa asemassa, että olen päässyt kehittämään työtäni ja ammatillisuuttani eri ammattilaisten ja kollegoiden kanssa sekä kouluttautuen.

Työ kotihoidon fysioterapeuttina on moninaista, kiinnostavaa ja haasteellista ja alati kehittyvää. Kahta samanlaista päivää ei työssäni tule vastaan. Kuntoutusprosessien tavoitteellisuus, vaikuttavuus, yhteistyö, asiakaslähtöisyys, laaja-alainen arviointi ja työn kehittäminen herättävät minussa työn imun. Olen halunnut kehittyä hyväksi kuntoutuksen ammattilaiseksi, joka auttaa ja ratkaisee asiakkaan arjessa selviytymisen haasteita, hyödyntäen kuntoutuksen monipuolisia näkökulmia luovasti – apuvälineprosessista asunnonmuutostöihin ja tavoitteelliseen kotikuntoutukseen.

Vierivä kivi ei sammaloidu- sanotaan. Fysioterapeutin työ mahdollistaa jatkuvan kehittymisen ammattilaisena huomioiden eri näkökulmat. Kuntoutuksen moninaisuus ja asiakkaiden kuntoutustarpeet erinäisine haasteineen ovat avartaneet ymmärrystä vuosien saatossa ja olenkin opiskelut lisää mm. ikääntyneiden terveyden edistämistä ja kotikuntoutusta, jotta pystyn kehittämään työtäni moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Oma taustani lähihoitajana nosti selkeästi esiin kiinnostuksen työn fyysistä kuormittavuutta kohtaan. Ergonomiakoulutuksen hyöty kiteytyy asiakaslähtöisyyden, aktivoinnin ja apuvälineiden hyödynnettävyyden merkityksessä siirtotilanteissa. Ergonomiakoulutusten avulla pystytään lisäämään tietoutta kuormitustekijöiden hallinnasta, työhyvinvointitekijöiden esiin nostamisesta esimiestasoille ja vaikuttavuutta pystytään tarkastelemaan organisaatiolähtöisesti. Apuvälineiden saatavuus, sitoutuneisuus sekä työntekijä-, työterveys- että esimiestasolla on tuonut toivottua muutosta kuormituksen hallintaan ja työhyvinvointitekijöihin.

Ajankohtainen teema on myös kognitiivinen ergonomia osana työkuormitusta. Asiantuntijatyö on aivotyötä – työn keskeytykset ja multitasking- tarpeet kuormittavat aivoja, lisäävät stressiä vaikuttaen palautumiseen. Fyysisen ergonomian lisäksi toimin myös kognitiivisen ergonomian kouluttajana.

Pääluottamusmiestyö on kohdallani ollut jatkumoa tiedottajana toimimiseen. Kiinnostus vaikuttamiseen on kehittynyt vuosien saatossa. Tehyläisyyden ja toimijuuden olen kokenut voimavaroja lisäävänä tekijänä. Tehyn kautta olen tavannut upeita kollegoita ja saanut tuttavia ja ystäviä ja tietoa on tullut paljon lisää eri näkökulmista. Edunvalvontatehtävät, jäsenten asioiden esiin nostaminen, neuvottelut hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa pääluottamusmiehenä ovat opettavainen polku. Työsuhdeasiantuntijuus on edellyttänyt kouluttautumista ja luottamusmiehenä toimiminen on avartanut näkemystä tehyläisten työkentästä.

Tehyssä fysioterapeuttina sekä pääluottamusmiehenä on hyvä olla. Saatavilla on ammatillisen verkoston tuki sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Tehyn Sitke- ryhmän toimintaan mukaan olen lähtenyt innolla. Moniääninen Tehy on vahvuutemme! Sitke- ryhmä on yhteisöllinen, moniammatillinen, innostava ja jämäkkää edunvalvontaa edistävä tiimi.

Satu Lejman

#tehyläinenfysioterapeutti
#moniääninentehy
#tehynsitke
#tehyvaalit
#vaikuta